Get Adobe Flash player

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Nhơn là cơ quan chuyên môn của UBND huyện, giúp UBND huyện thống nhất quản lý Nhà nước về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo ở địa phương bao gồm các ngành học: Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, Giáo dục Trung học cơ sở , với các loại hình đào tạo: Quốc lập, dân lập, bán công, tư thục . . . theo đường lối chủ chương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.


Công đoàn ngành giáo dục tổ chức tham qu…

Công đoàn ngành giáo dục tổ chức tham quan cho CBCNVC lao động năm 2014

Thực hiện kế hoạch, chương trình công tác Công đoàn năm học 2013 - 2014; nhằm tôn vinh những thầy, cô giáo đã có thời gian cống hiến cho...

mới